Regenwater afkoppelen

Bij veel huizen komen de regenpijpen uit in het riool, soms in een apart riool voor regenwater, maar soms ook in hetzelfde riool als het toilet en de wasmachine. Hevige regenbuien veroorzaken in sommige gebieden problemen met het riool, omdat dat de hoeveelheid water niet kan verwerken. De riolen liggen immers al jaren in de grond. Zij zijn niet altijd berekend op het huidige aantal huishoudens, op het vele water dat wij verbruiken en op de hoeveelheid regenwater die tijdens stortbuien afgevoerd moet worden. Daarnaast kost het veel energie om het rioolwater te zuiveren tot schoon leidingwater.

U kunt helpen door uw regenafvoer af te koppelen van het riool. Concreet betekent dit de regenpijp afzagen en het regenwater in de bodem laten weglopen. Soms zijn enkele eenvoudige aanvullende maatregelen nodig, zoals een stuk grind of een waterelement om het water in op te vangen. Bij grote oppervlakten kan het regenwater in ondergrondse tanks worden opgevangen en dan infiltreren in de grond.

Wat zijn de voordelen van het afkoppelen van regenwater?

–        Schoon water (regenwater) blijft schoon, het wordt niet via het riool afgevoerd en via een ingewikkeld proces gezuiverd.

–        Het is niet nodig de capaciteit van de riolering uit te breiden, dit scheelt kosten. Huiseigenaren besparen deze kosten, die anders via de lokale belastingen moeten worden betaald.

–        U gaat de verdroging van uw tuin tegen, door het regenwater in uw tuin te gebruiken.

–        In veel gemeenten kunt u subsidie krijgen voor het afkoppelen van regenwater, dus het hoeft u niets te kosten.

Voor de Utrechtse heuvelrug kunt u meer informatie kunt u vinden op www.destichtserijnlanden.nl onder afkoppelsubsidie en op www.heuvelrug.nl  zoekwoord afkoppelen.

Het waterschap de Stichtse Rijnlanden geeft subsidie per m2 dakoppervlak. De Gemeente Utrechtse Heuvelrug geeft ook subsidie. Inwoners van Maarn vallen niet onder de Stichtse Rijnlanden vallen en krijgen alleen de gemeente subsidie.

Wilt u advies over het afkoppelen van uw regenpijpen en het op een mooie manier verwerken van het regenwater in uw tuin. Tuin Natuurlijk! kan u helpen. Bel of mail uw vraag.

One comment

  • Wat een goede tips! Ik heb inderdaad ook dat als het hevig heeft gestormd en het met bakken uit de hemel komt, er rare geluiden uit de gootsteen komen en er soms water omhoog komt. Mijn vraag is alleen, kan ik hem ook afkoppelen en dan in een bepaalde constructie naar mijn tomatenplantjes leiden?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *